Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol

II SA/Po 928/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg H. K., A. K., U. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

II SA/Ke 441/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 68/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Ke 629/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

II SA/Ke 66/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-21

skarg T.G. i J.G. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 400/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 456/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-16

skarg B., W. oraz C. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy zmian w ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   100