Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol

IV SA/Wa 218/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Kr 2394/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych meldunkowych za pomocą urządzeń teletransmisji

III SA/Lu 475/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 338/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Po 1028/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 119/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Łd 128/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania 1/

II SA/Ke 522/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 685/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100