Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol

IV SA/Wa 1192/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 2157/13 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 213/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 665/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w części graficznej ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 1111/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Ke 932/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 846/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-13

skarg S.G. i W.D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

II SA/Ke 1143/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów

II SA/Ke 124/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 344/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100