Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1088/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów wniesionych w sprawie zabezpieczenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za III kwartał 2003 r.

III SA/Wr 866/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

I SA/Ke 198/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 735/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I SA/Gd 605/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych wynikających z zagranicznych tytułów wykonawczych

I SA/Go 385/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

III SA/Wr 872/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 857/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 871/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100