Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 267/14 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 568/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Bk 1205/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 118/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie udzielenie informacji publicznej

II SAB/Gd 25/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wojewodę Pomorskiego do rozpatrzenia wniosku skarżącego R.Z. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku, 2. zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz skarżącego R.Z. kwotę 100 zł ( sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Lu 29/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 28/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100