Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 150/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Sprawa ze skargi T. M. i F. M. na protokół Burmistrza N. w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie projektu rozbiórki ścian budynku na terenie działki nr [...] obrębu [...], gmina [...]

II OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

I FZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r. i 2009 r.

II OZ 563/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na pkt I. postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Sz 1384/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy D. z dnia [...] r. nr [...].

VI SA/Wa 3197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II SA/Sz 936/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-04

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XXXIV/166/2013 Rady Gminy Rąbino w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin

II SA/Sz 938/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rąbino Nr XLIII/206/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzyce

II GSK 2990/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty komorniczej

VI SA/Wa 3307/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
1   Następne >   +2   +5   +10   62