Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X
  • Symbol

II SA/Wr 168/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie oddalenia zażalenia na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. G. w sprawie dotyczącej instalacji mechanicznej w lokalu gastronomicznym przy ul. P. 10 w J. G.

I FSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za 1997 r. odrzuca skargę kasacyjną

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

II GSK 238/07 - Wyrok NSA z 2007-11-14

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

II SA/Łd 1058/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r.

I SA/Go 8/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za październik 2002 roku postanowił: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

III SA/Gl 1403/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w W. w przedmiocie wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia wpisu z rejestru działalności kantorowej
1   Następne >   +2   5