Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

III SA/Po 159/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Międzygminnego ... w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

II SA/Lu 705/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za wprowadzanie do wód i ziemi ścieków bez wymaganego pozwolenia

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 1849/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Piławie Górnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna

I SA/Gd 1257/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 614/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie

II OZ 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

VIII SA/Wa 958/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.
1   Następne >   +2   +5   +10   100