Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol

III SA/Gl 1839/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)

V SA/Wa 447/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego;

V SA/Wa 29/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych;

III SA/Kr 583/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 1134/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1424/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 363/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 257/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Gl 1658/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej (odmowy wszczęcia postępowania)
1   Następne >   +2   +5   +10   100