Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Kr 731/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie ...Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. [....] w przedmiocie obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji

II SA/Bk 733/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę magazynu butli, hali napełniania butli, pomieszczeń pomocniczych, instalacji elektrycznej, zraszaczowej, sprężonego powietrza, wentylacji i c.o. w budynku produkcyjnym, jako III etap punktu przeładunku gazu płynnego

II OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku

II GSK 336/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2002 r.

VIII SA/Wa 746/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

V SA/Wa 500/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności zasądzonej w związku z orzeczeniem przepadku na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej;

I SA/Rz 170/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

II GSK 97/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu
1   Następne >   +2   +5   +10   52