Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

II OSK 1659/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej

II OSK 1464/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 999/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OZ 1111/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II SA/Wa 2226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej do celów łowieckich

II SA/Wa 2022/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i gazową

VI SA/Wa 2444/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską

II SA/Wa 1200/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1126/05 - Wyrok NSA z 2006-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddalono skargę kasacyjną
1   Następne >   +2   +5   +10   100