Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

II OSK 367/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wyznaczenia superarbitra Komisji Prawa Autorskiego

II FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998

II OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 883/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 726/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie zatwierdzenia tabel stawek wynagrodzeń

VII SA/Wa 2394/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi na polu reemisji

VII SA/Wa 1790/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Rz 310/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II OSK 1293/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń
1   Następne >   +2   +5   9