Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na powierzonym dodatkowo stanowisku

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 539/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi B. J. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie skargi dotyczącej zakończenia postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do służby w Żandarmerii Wojskowej

III SA/Lu 265/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia należności z tytułu odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SAB/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wydaniu zaświadczenia o zdaniu osobnej kwatery stałej

IV SA/Wr 130/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia do 8,5 miesięcznego Studium Oficerskiego w grupie osobowej 'O. p.'

IV SA/Wr 592/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

II SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

I OSK 856/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. J. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100