Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 1858/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2554/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Po 593/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg J. M., P. M., Stowarzyszenia Ekologicznego 'T' z siedzibą w L. na decyzję SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Gd 709/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 792/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Łd 736/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-13

skarg U. Z., A. M. i M. C. na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ol 985/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

IV SA/Po 1237/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 641/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Po 1025/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
1   Następne >   +2   +5   +10   64