Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SA/Gl 197/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-28

do wyjaśnienia, czy składała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w P. wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i kiedy otrzymała odpowiedź, skarżąca przedłożyła...
decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta P. z dnia [...], nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego D. G., z której wynikało, iż stosowny wniosek D.G. złożyła...

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

od 1 czerwca 2016 r. składkę emerytalna oraz świadczenie pielęgnacyjne przyznane w 2011 r. na podstawie ww. orzeczenia w związku z rezygnacja z pracy i koniecznością...
. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu...

II SA/Ol 48/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-02

nie tylko do zasiłku pielęgnacyjnego, ale także do świadczenia pielęgnacyjnego, pozwalającego na sprawowanie całodobowej opieki nad synem. Z uwagi na wydane orzeczenie postanowiła...
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, nie może otrzymać świadczenia pieniężnego. Przy tak ciężkiej chorobie syna świadczenie to jest niezbędne w celu prowadzenia...

II SA/Ke 692/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-07

socjalnej (zasiłku: stałego, okresowego, pielęgnacyjnego, celowego i świadczenia pielęgnacyjnego), która łącznie wynosi 1409 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach...

III SA/Gl 901/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

się z oceną stanu zdrowia swojego syna a w konsekwencji przysługujących jemu oraz jej jako przedstawicielowi prawnemu uprawnień, w tym do świadczenia pielęgnacyjnego...
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, określone w art. 16a i 17...

II SA/Sz 1308/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-12-02

orzeczenia, natomiast 'po złożeniu tego orzeczenia i próbie uzyskania na córkę świadczenia pielęgnacyjnego', dopiero po miesiącu otrzymała odpowiedź, że takie świadczenie...

II SA/Bd 611/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-06

w wyniku jej mylnego przeświadczenia że, na podstawie wydanego orzeczenia uzyska prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dopiero po złożeniu wniosku o to świadczenie została...
poinformowana przez pracownika Urzędu M. B., że orzeczenie o niepełnosprawności jej syna uprawnia ją jedynie do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego wraz z dodatkiem...

III SA/Kr 917/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

ani świadczenia pielęgnacyjnego'., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:, Każde merytoryczne rozpatrzenie skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem...
miesięcy i sprawa jest nie zakończona. Proszę o szybką odpowiedź. Chodziło o to, że pisałam do was odnośnie mojego syna: K. S., że nie ma zasiłku pielęgnacyjnego...

III SA/Gd 187/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-12

stwierdzenie, że córka nie wymaga opieki, wiąże się z brakiem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy dowiedział się, że w orzeczeniu musi być rozstrzygnięcie...

IV SA/Wa 815/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. B. S. podniosła, iż w związku z pozbawieniem świadczenia pielęgnacyjnego zmuszona...
z rehabilitacji w szkole, turnusów terapeutycznych organizowanych przez Stowarzyszenie [...]. Zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymywał był przeznaczony na zakup obuwia...
1   Następne >   3