Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II SAB/Łd 134/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: - odrzucić skargę. a.bł. B. H. wniosła skargę na bezczynność Zarządu Województwa [...] - Regionalnego Centrum Polityki Społecznej...
w Ł. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 listopada 2013 roku skarżąca została wezwana do wykazania...

III SA/Łd 786/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-08

(dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń...
z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) Regionalnego...

I SA/Kr 1243/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-28

składowych kosztów liczonych jako liczba osobomiesięcy wykorzystania urządzeń przywoławczych oraz liczba miesięcy świadczenia usługi monitorującej dla osób wyposażonych...
rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej i w związku z tym dolna...

III SA/Łd 885/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-11

zdrowotnej. Spółka zaznaczyła, że zespół POZ planuje i realizuje świadczenia rehabilitacyjne, a nie jedynie kieruje pacjenta do innych podmiotów celem spełnienia...
świadczenia. Istotą nowego, zmodyfikowanego modelu opieki POZ została wyrażona w treści art. 16 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z którym, współpraca w ramach...

II GSK 282/12 - Wyrok NSA z 2012-03-22

: teleopieka zdrowotna, usługowa i zakupowa. Wprowadza również 4 usługi udoskonalone: wykonywanie zadań pielęgnacyjnych, świadczenia diagnostyczne, świadczenia...
technologię tj. ICT w świadczeniu usług teleopieki. W związku z tym założone wartości wskaźników produktu i rezultatu nie są realne do osiągnięcia., We wniosku o ponowne...

III SA/Po 250/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-28

i pkt 2.8 nie wykazał posiadania urządzeń do świadczenia usług w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych, o których mowa w biznes planie w pkt. 2.3, 2.4, 2.6...
. Wnioskodawca wskazał na ukończenie przez niego i jego żonę licznych kursów w zakresie świadczenia usług Wellness & SPA. Podkreślił, że jest absolwentem Uniwersytetu...

II GSK 1234/10 - Wyrok NSA z 2010-11-16

do świadczenia usług w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych, o których mowa w biznes planie w pkt. 2.3, 2.4, 2.6, 3.4. Nie wskazał również pomieszczeń...
świadczenie usług, w szczególności w zakresie zajęć na basenie kąpielowym, areobiku, usług upiększających, kosmetycznych, gastronomicznych., Pismem Dyrektora Departamentu...

I SA/Op 454/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-30

do systemu umożliwiającego świadczenie usług telemedycznych dla uczestników projektu '[...]',, II. Zamówienie pn. '[...]', III. Zamówienie pn. Przygotowanie i wygłoszenie...
do zamówienia pn. 'Zapewnienie dostępu do systemu umożliwiającego świadczenie usług telemedycznych dla uczestników projektu [...]' - zamawiający: Fundacja C, Zespół Kontrolny...

II SA/Go 356/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-13

z przedstawioną informacją oraz charakterem wydatku mają one za zadanie wyłącznie zwiększać efektywność i precyzję pracy. Świadczą o tym takie cechy, jak mierzenie surowca...
odbiorców. Zdaniem organu fakt zainstalowania samego oprogramowanie w urządzeniu nie świadczy o zastosowaniu TIK (w przeciwnym razie np. w przypadku zakupu...

I SA/Ke 626/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-28

opieki oceniający uznał, za nieprecyzyjny zapis: 'Utworzenie na 50 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych' . W tym zakresie wnioskodawca stwierdził, że w Centrum...
, którym posłużył się wnioskodawca ' Funkcjon. Centrum utworzone na 50 nowych miejsc świadczenia usług Zdrowotnych w dni robocze w godz. 7.30-16.00, świadcz, opieki rodzinnej...
1   Następne >   2