Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

[...] syna (np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, inne). Zapytano także, czy mąż wnioskodawczyni - W. G. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
pomocy poprzez podanie, czy prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką i synem, jeśli tak, należało podać wysokość emerytury matki oraz świadczeń otrzymywanych na rzecz...

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

świadczenia społeczne (m.in. świadczenie rodzinne, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny), które wraz z otrzymywanymi alimentacji wynoszą łącznie [...] zł. Skarżąca...
p.p.s.a. Wynika to ze stwierdzenia, że środki utrzymania rodziny pochodzą wyłącznie ze świadczeń społecznych otrzymywanych przez skarżącą ze względu na trudną sytuację...

II SA/Wa 812/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

, a na miesięczny dochód w tym gospodarstwie składa się kwota świadczenia rentowego w wysokości 1401,13 zł brutto (1178,03 zł netto). Powyższy dochód uzupełnia kwota przyznanego zasiłku...
pielęgnacyjnego. Skarżący, według złożonego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia [...] kwietnia 2012 r., jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji...