Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Wa 2084/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.' Ustawa wymienia...
pielęgnacyjny, który zgodnie z powołaną uchwałą z [...] lipca 2009 r. nie powinien być wliczany do dochodu., W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa udzielonej...

I OSK 2212/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów o osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny'., Skarżący...
ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatku...