Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

III SA/Kr 913/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-03-07

. Podano również, że orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji skutkuje wypłatą przez organ rentowy świadczenia finansowego tzw. zasiłku pielęgnacyjnego. Dopiero...
pielęgnacyjnego. Te orzeczenia poddawane są kontroli przez sądy powszechne w ramach rozpoznawanych odwołań od decyzji o świadczeniach odszkodowawczych, rentowych...

III SA/Kr 49/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-18

sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zawiązku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz. U. nr 143 poz. 1397 ze zm...
orzeczeniu TWKL. Organ odwoławczy wyjaśnił, że zaskarżonym orzeczeniem TWKL z dnia [...] 2011 r. ustalono maksymalny wymiar świadczenia rentowego (łącznie z dodatkiem...

IV SA/Wr 91/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-02

do żadnej grupy inwalidztwa w związku ze służbą wojskową, powstałego wskutek wypadku/choroby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze., W uzasadnieniu organ...
komisje lekarskie. Orzeczenia wojskowych komisji lekarskich w tych postępowaniach mają wyłącznie charakter elementu postępowania o przyznanie świadczenia, jako tzw. orzeczenia...