Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Wr 971/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-09

przebiegające z dusznością o czym świadczą karty zdrowia dołączone do sprawy / oryginały/., Wojewódzka Komisja Lekarska zignorowała całkowicie dokumentację lekarską...
specjalnej troski i rodzice pobierali na niego przez kilka lat zasiłek pielęgnacyjny /kopię orzeczenia lekarskiego dla ZUS załącza/., Nadmienił, iż każda infekcja górnych dróg...

II SA/Wr 1792/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

przewlekłego całorocznego nieżytu górnych dróg oddechowych i zapalenia zatok., O tym, że jego choroba znacznie upośledza czynności organizmu świadczyć może również fakt...
nie pracowała ponieważ był dzieckiem specjalnej troski (przyznano jej zasiłek pielęgnacyjny na niego)., Stale zażywa leki i jest pod opieką Poradni Alergologicznej...