Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 939/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-01

wychowawczy i pielęgnacyjny pobierany przez H. K. w łącznej kocie 1.560 zł oraz renta pobierana przez córkę w kwocie 740 zł., Z oświadczenia strony wynika...
sprawy nadesłano następujące dokumenty: decyzję o podwyższeniu renty K. L. z dnia [...] r.; decyzję z dnia [...] r. Prezydenta Miasta L. w przedmiocie świadczeń z zakresu...