Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Sz 398/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-26

nie uniemożliwia to oceny jego sytuacji finansowej., Skarżący ma [...] lata, uczy się, mieszka z matką i [...] letnim bratem, a rodzina utrzymuje się ze świadczeń rentowych...
, alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego otrzymywanego przez brata skarżącego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-16

uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego dla osoby w rodzinie wynosi - 351 zł. Z powyższego wynika, że obecnie rodzina...
[...] zł, renta żony w wysokości [...] zł oraz zasiłki rodzinne na dzieci i zasiłek pielęgnacyjny - razem [...] zł. Dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie...

IV SA/Po 241/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

wynoszące wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym 1588,28 zł., Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
materialną danej osoby lub rodziny, ale uwzględniającą także odniesienia obiektywne, tzn. sytuację na rynku pracy, poziom wynagrodzeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia...