Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1244/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

bankowego męża skarżącej,, - kopie przekazów pocztowych świadczenia rentowego męża skarżącej,, - oświadczenie skarżącej o nieposiadaniu rachunków bankowych...
netto oraz - jak wynika z wyciągu z rachunku bankowego - zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Ponadto ojciec męża skarżącej - według oświadczenia z dnia 14 marca 2015...

IV SA/Wa 3164/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

, jak i bezpośrednich czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do pana S. ' Ponadto w opinii pani J.K. 'istotną kwestią' w sprawie jest fakt, że wraz z panią L.S. 'od ponad 3...
czerwca 2012 r.) starała się o wjazd na terytorium naszego kraju jedynie raz, w 2006 roku, o czym świadczy wpis do ewidencji zaproszeń z dnia 16.03.2006 r. Zatem intensywność...