Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Bk 855/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Zdaniem organu świadczenia przewidziane w Statucie dla 'zakładu opiekuńczo - leczniczego z rehabilitacją...
leczniczej przewidział inną organizacyjną formę jej świadczenia: szpital (jako wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego) dla świadczeń szpitalnych, inne niż szpital...