Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Op 224/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-28

. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne stanowi rekompensatę z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu...
czy świadczenie to zostało przyznane. W ocenie organu świadczenie pielęgnacyjne, choć jest wypłacane ze środków publicznych, po jego przyznaniu, będzie mogło stanowić źródło...

III SA/Łd 546/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-24

. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520,00 zł miesięcznie, dzieci nie posiada, nie jest właścicielem nieruchomości, jest współwłaścicielem samochodu Skoda Fabia (rok...
), kserokopia decyzji Prezydenta Miasta Ł. o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

III SA/Łd 547/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-24

społecznej, od lutego 2011r. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520,00 zł miesięcznie, dzieci nie posiada, nie jest właścicielem nieruchomości...
. (wysokość renty-616,72 zł netto), kserokopia decyzji Prezydenta Miasta Ł. o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

III SA/Wr 677/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-16

. Stwierdziła, że nie ma możliwości spłacenia zadłużenia. Oświadczyła, że: pobiera świadczenie pielęgnacyjne ([...] zł miesięcznie); córka ma przyznaną rentę socjalną ([...] zł...
sytuację finansową. Podała, że - w tym czasie - jedynym źródłem utrzymania jej rodziny było świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymywała na dziecko ([...] zł). Wskazała...

II SA/Go 691/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-08

nad matką. Jej jedynym źródłem utrzymania od stycznia 2011 r. pozostaje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł. Matka choruje na chorobę Alzheimera i stan jej zdrowia...
, jest zamężna, pozostając z mężem w stanie rozdzielności majątkowej. Wspólne gospodarstwo domowe prowadzi z matką G.N.. Ich łączny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne...

III SA/Łd 918/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-29

i oczekiwanie na decyzje) otrzymuje zasiłek rodzinny i dodatki do niego oraz zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne z Centrum Świadczeń Socjalnych...
się o świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i wynosi 1415 zł...

I SA/Op 431/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-19

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.971,00 zł miesięcznie,, - S. W. (matka skarżącego) pobiera świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości...
pobiera przyznane bezterminowo świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.971,00 zł miesięcznie. Ponadto nie zakończył definitywnie prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA/Bk 588/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-13

. postanowienie, wnosząc o ponowne rozpatrzenie wniosku o wycofanie wniosku o świadczenie. Wskazała, że pobiera świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna w wysokości 1.583...
jej przedmiotowego świadczenia, otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, którego wysokość przewyższa przyznane...

I SA/Op 199/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-30

pobiera bowiem świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, które stanowi rekompensatę braku możliwości...
, że jedynym źródłem dochodów skarżącej są niepodlegające egzekucji świadczenia z programu 500+, zasiłku pielęgnacyjnego, rodzinnego i z tytułu alimentów (zob. art. 10 § 4...

I SA/Gd 1633/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-15

,, - pobiera świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.477,00 zł i nie korzysta z innych form pomocy,, - nie osiąga dochodów z innych źródeł,, - prowadzi 5 osobowe gospodarstwo domowe...
egzekucyjnym, działalność gospodarcza 1 września 2018 r. została wyrejestrowana, aktualnie wnioskodawczyni uzyskuje dochód w formie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100