Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 864/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne z ośrodka pomocy społecznej., Natomiast w rubryce 5 formularza - jego uzasadnieniu - skarżący wyjaśnił, że jest inwalidą...
wypłaconej odprawy mieszkaniowej, pismem z dnia [...] lipca 2011 r., wezwano skarżącego do złożenia zaświadczenia o wysokości pobieranego świadczenia rentowego, kopii...

I OZ 1020/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

tego dochodu jest jego wojskowa renta inwalidzka oraz przyznane żonie świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne z ośrodka pomocy społecznej. Podniósł, że posiadane...

II SA/Wa 864/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

w wysokości 2.920 zł brutto, a źródłem tego dochodu jest jego wojskowa renta inwalidzka oraz przyznane żonie świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne z ośrodka pomocy...
niejednoznacznego oświadczenia w zakresie kwoty wypłaconej odprawy mieszkaniowej, wezwano wnioskodawcę do złożenia zaświadczenia o wysokości pobieranego świadczenia rentowego...

V SA/Wa 614/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-10

prowadzi sama, nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych, zaś źródłem jej utrzymania jest świadczenie rentowe w wysokości 1.059,70 zł...
się jedynie z renty oraz zapomogi z Wojskowego Biura Emerytalnego w G. w wysokości 550 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Wnioskodawczy przedstawiła...

II SA/Wa 568/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Społecznej Dzielnicy [...] informujące, iż W. Z. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości 324 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
. Z. i W. Z., ich wspólnego zamieszkiwania, korzystania ze świadczeń finansowych i sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad W. Z. przez jego brata K. Z.., W odpowiedzi na powyższe pismo...

II SA/Wa 422/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

. i W. Z., przy czym W. Z. jest osobą niepełnosprawną. Ponadto ustalono, że K. Z. nie korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], natomiast W.Z. jest objęty pomocą...
domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości 324 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Ponadto ww. Ośrodek wskazał, iż sytuacja życiowa...

I OSK 711/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

. Z. nie korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej [...], natomiast W. Z. jest objęty pomocą tego Ośrodka. W dniu [...] grudnia 2008 r. do organu wpłynęło pismo pełnomocnika stron...
Społecznej [...] informujące, iż W. Z. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości 324 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości...