Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-17

gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...
wartościowych itp.). Skarżący nadto podkreślił, że nie osiąga żadnego dochodu. Utrzymuje się wraz z matką z jej renty i dodatku pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł. Uzyskiwane...

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...
i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń (np. z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, umowy najmu, pomocy rodziny, dochód z zagranicy) z okresu ostatnich 2 lat,, 4...

II SAB/Wa 217/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

wypłacanego tytułem zasiłków (pielęgnacyjnego, rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych, socjalnych i dodatku mieszkaniowego) w łącznej kwocie [..] zł (we wrześniu...

I OZ 740/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

na prawach powiatu, tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...
, renty, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń (np. z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, umowy najmu, pomocy rodziny, dochód z zagranicy) z okresu...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-17

świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dalej podał, że jego matka posiada dom o powierzchni [...] m2 oraz zaś on sam...
. Wraz z nią utrzymuje się z niewielkiego dochodu tj. świadczenia rentowego, który jest przeznaczany w całości na ich bieżące utrzymanie., Zatem uiszczenie kosztów...

II SA/Bd 623/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-23

się z dochodu matki, który stanowi świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dalej podał, że jego matka posiada dom o powierzchni...
opieki nad chorą matką. Wraz z nią utrzymuje się z niewielkiego dochodu tj. świadczenia rentowego, który jest przeznaczany w całości na ich bieżące utrzymanie., Zatem...

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-17

nad chorą matką nie podjął pracy. Utrzymują się z dochodu matki, który stanowi świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dalej...
również są wspólne i wynoszą ok. [...] zł miesięcznie (świadczenie rentowe matki skarżącego wynosi [...] zł netto) zaś skarżący ponosi wydatki w kwocie [...] zł...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-20

. Utrzymują się z dochodu matki, który stanowi świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dalej podał, że jego matka posiada dom...
wydatki również są wspólne i wynoszą ok. [...] zł miesięcznie (świadczenie rentowe matki skarżącego wynosi [...] zł) zaś skarżący ponosi wydatki w kwocie ok. [...] zł...

II SA/Kr 204/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-25

z emerytury wynosi 1.120,50 zł, a po dokonaniu potrąceń z tytułu zajęć komorniczych wysokość świadczenia do wypłaty wynosi 650 zł. Wnioskodawczyni zamieszkuje w mieszkaniu...
lekarskich potwierdzających stan zdrowia skarżącej oraz przekazu pocztowego wypłaty świadczenia emerytalnego za czerwiec 2015 roku na kwotę 670,53 zł., Mając na uwadze...

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-14

o powierzchni ok. [...] m2 posadowionym na działce o powierzchni [...] m2. Podkreślił także, że utrzymuje się wraz z matką z jej renty oraz dodatku pielęgnacyjnego w kwocie...
za ten okres;, - czy korzystał w 2015 r. i/lub korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej lub z innego rodzaju pomocy udzielanej przez jakiekolwiek instytucje bądź osoby trzecie...