Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1634/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze: K., o kodzie postępowania numer...
[...] marca 2013 r. do dnia [...] grudnia 2015 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

II GSK 2230/11 - Wyrok NSA z 2012-07-11

., oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie...
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zmienionym zarządzeniem nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30...

VI SA/Wa 921/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej...
2010 r. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłosił konkurs ofert [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...

VI SA/Wa 1904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze [...]., Zaskarżona decyzja została...
marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

VI SA/Wa 3849/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym., Podstawą prawną decyzji Nr [...] był art. 154 ust. 6 ustawy...
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, dotyczące zapewnienia świadczeń opieki...

VI SA/Wa 903/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-28

[...] grudnia 2010 r., oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne...
Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...

VI SA/Wa 2063/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

z siedzibą w W. w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej., Jako podstawę...
zdrowotnej prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia - [...] Oddział Wojewódzki z siedzibą w W. w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...

VI SA/Wa 237/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-14

Zdrowia - '(...)'Oddział Wojewódzki z siedzibą w '(...)'w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej...
, ciągłości oraz ceny oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...

VI SA/Wa 1361/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...
grudnia 2013 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze [...]., Zgodnie...

II GSK 394/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

wskazał, że w dniu [...] lutego 2017r. ogłoszono postępowanie w trybie konkursu ofert na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (NFZ z 2016r., poz. 60). WSA podkreślił...
1   Następne >   +2   +5   +10   13