Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Bd 383/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

rehabilitacyjno-sanatoryjną (działalność leczniczą polegającą na świadczeniu usług medycznych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych) na terenie dwóch nieruchomości...
[...] i Ośrodka [...]. Posiada również odpowiednie kadry, wiedzę, struktury organizacyjne i administracyjne umożliwiające świadczenie usług hotelarskich. Natomiast A. .. posiada...