Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 423/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

miesięcznie. Rodzina państwa M. otrzymuje także świadczenia pielęgnacyjne, w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego. Łączna kwota otrzymywanych świadczeń...
świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w kwocie 481 zł miesięcznie oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w kwocie 150 zł...

IV SA/Wa 703/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

dochodem skarżącej jest zasiłek rodzinny w wysokości 91 zł miesięcznie, świadczenie pielęgnacyjne dla syna w wysokości 520 zł miesięcznie oraz świadczenie z funduszu...
r. wnioskodawczyni korzysta z pomocy społecznej, w okresie od [...] lutego 2012 r. do [...] kwietnia 2012 r. pobierała świadczenia w łącznej wysokości 2.883, 00 zł...

IV SAB/Wa 187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

do samodzielnej egzystencji, jego żona sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem. W związku z tym rodzina utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych (zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłku...
na sytuację życiową (stan zdrowia skarżącego i jego syna), nie mogą podjąć dodatkowego zatrudnienia. Świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej mogą wystarczyć do zapłaty...

IV SA/Wa 573/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-05

tego świadczenia oświadczając, że jego renta wynosi 3200 zł brutto (2216 zł netto). Do dochodu skarżącego należy naliczyć także zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. E. D...
z tytułu niezdolności do pracy w zbiegu ze świadczeniem emerytalnym,, e) kserokopię 2 faktur VAT z dnia 6 sierpnia 2014 r. na zakup 5 worków do cewnika, 10 worków do zbiórki...

II OZ 1268/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

. zaniżył wysokość tego świadczenia oświadczając, że jego renta wynosi 3200 zł brutto (2216 zł netto). Do dochodu skarżącego Sąd zaliczył również zasiłek pielęgnacyjny...
26 maja 2014 r. o wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy w zbiegu ze świadczeniem emerytalnym, e) kserokopię 2 faktur VAT z dnia 6 sierpnia 2014 r. na zakup 5...

IV SA/Wa 1969/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

, zaś świadczenia emerytalne rodziców skarżącego w całości przeznaczane są na ich utrzymanie, w tym leki, rehabilitację, protezowanie., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy...
Administracyjnym w Łodzi toczyło się postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny dla skarżącego. Wyrok pierwszej instancji był korzystny, lecz Samorządowe Kolegium Odwoławcze...