Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 712/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

w [...] z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrokiem z dnia 7...
[...] z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] odmawiającą M. M. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu...

II SAB/Wa 289/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

, który jest niepełnosprawny, i dlatego jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
. oświadczenia, aktualnie on i niepełnosprawny syn utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji majątkowej...

I OSK 2520/19 - Wyrok NSA z 2020-12-02

z 21 października 2014 r. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). Każdy wyrok Trybunału...

II SAB/Wa 474/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-24

, że źródłem utrzymania jej i męża jest wyłącznie otrzymywane przez niego świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny. Skarżąca nie pracuje zawodowo...
(1.982,76 zł) wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł) wynosi łącznie 2.198,60 zł., Do zobowiązań i stałych wydatków zaliczyła: opłaty czynszowe - 496,85 zł, opłaty...

IV SA/Wa 945/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-03

2018 r. potwierdza wyłącznie, że wnioskodawczyni przysługuje świadczenie emerytalne oraz dodatek pielęgnacyjny. Dokumentu tego nie można zatem uznać za wystarczający...
. wynika nie tylko fakt, że skarżącej przysługuje świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny, ale też wprost wskazana jest tam wysokość obu tych świadczeń, jak i ich suma...

IV SA/Wa 944/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-03

2018 r. potwierdza wyłącznie, że wnioskodawczyni przysługuje świadczenie emerytalne oraz dodatek pielęgnacyjny. Dokumentu tego nie można zatem uznać za wystarczający...
nie tylko fakt, że skarżącej przysługuje świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny, ale też wprost wskazana jest tam wysokość obu tych świadczeń, jak i ich suma...

I SA/Wa 273/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

w zakresie całkowitym uwzględnia zarówno kondycję finansową skarżących, jako osób, których jedyne źródło dochodu stanowią niewysokie świadczenia emerytalne i dodatek...
) - na okoliczność dochodu osiągniętego w 2017 r. ([...]), potwierdzenia wypłaty świadczeń emerytalnych za luty 2018 r., polisę ubezpieczenie [...], ksero niewykupionych...

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wnioskodawczynię daje podstawy do stwierdzenia, że nie są to świadczenia wymagające korzystania z pojazdu uprzywilejowanego...
. Świadczenia te, tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, udzielane są w poradni ewentualnie w miejscu zamieszkania pacjenta. W przypadku tego rodzaju świadczeń...

I SA/Wa 382/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-20

([...]). Świadczenia emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym obojga wynoszą odpowiednio [...] i [...]. Skarżąca zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym (czynsz...
otrzymywanych przez członków rodziny świadczeń emerytalnych, mając na uwadze deklarowane koszty stałego utrzymania, jak też realną możliwość z uwagi na wiek skarżącej...

I SA/Wa 1762/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

we wniosku oraz z nadesłanych do Sądu dokumentów wynika, że skarżąca uzyskuje stały, miesięczny dochód w postaci świadczeń emerytalnych i zasiłku pielęgnacyjnego...
jest emerytura powiększona o dodatek pielęgnacyjny w łącznej kwocie [...] złotych netto ([...] złotych brutto). Jest inwalidką II grupy, ze schorzeniem narządów ruchu...
1   Następne >   3