Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1431/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

[...]. letnią matką, która posiada źródło dochodu w postaci renty w wysokości [...] zł. Skarżąca podała ponadto, że pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł...
, to nie wystarcza jej na najtańsze jedzenie, a comiesięczny dług skarżącej w aptece wynosi [...] zł. Skarżąca korzysta z pomocy finansowej świadczonej przez członków rodziny, jednakże...

I SA/Wa 827/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

utrzymania rodziny jest renta rodzinna skarżącej wypłacana w wysokości [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne wypłacane córce z tytułu opieki nad matką w wysokości [...] zł...

I SA/Wa 1378/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-17

powołał wyrok NSA z 30 września 2008 r. I OSK 1504/07 wydane w sprawie dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wyrok NSA z 27 września 2002 r. III SA 330/01...
formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, które stanowi świadczenie pieniężne wypłacane ze środków Funduszu Rekompensacyjnego...

V SA/Wa 1836/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

jest świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w wysokości [...] zł. Do kosztów bieżącego utrzymania skarżący zaliczył wydatki na leki ([...] zł), energię elektryczną ([...] zł...

I SA/Wa 3274/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

, że po opłaceniu czynszu w wysokości [...], opłat za świadczenia typu gaz, prąd, na życie i codzienne wydatki pozostaje jej około [...] zł., Rozpoznając wniosek na wstępie należy...
(wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym). Wnioskodawczyni ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2. Uzasadniając wniosek strona wyjaśniła...

I SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-16

nie jest wyłącznie zdeterminowany wpływami z ujawnionych we wniosku źródeł dochodów (emerytura i dodatek pielęgnacyjny). Przedstawiony przez stronę dokument bankowy uwidocznia...
. w piśmie z dnia 2 lutego 2016 r. wskazuje, iż wpłaty te stanowią jedynie zwroty pożyczek, których udzielała synowi. Jednakże fakt udzielania przez skarżącą pożyczek świadczy...