Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 2202/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych polegających np. na koszeniu trawy, sprzątaniu czy odśnieżaniu. Podejmowanie przez właściciela nieruchomości tego rodzaju prac w obrębie...
zgromadzone w aktach sprawy inne dokumenty świadczące o sprawowanym władztwie publicznoprawnym nad spornym gruntem, mianowicie: umowę nr [...] z [...] kwietnia 1982 r...