Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GSK 2047/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-17

spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Przesłanka w postaci niebezpieczeństwa wyrządzenia...
dofinansowanie do zatwierdzonego i zrealizowanego zgodnie z umową projektu w ramach, którego przeprowadzone były kursy biokosmetologii pielęgnacyjnej z elementami prawoznawstwa...