Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

w wysokości 896,68 zł netto miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego...
domowe wspólnie z niepełnosprawnym synem, który wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne...

II OZ 1022/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

896,68 zł netto miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego Funduszu...
z niepełnosprawnym synem, który wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości...

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

[...] kwietnia 2012 r.) oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości 896,68 zł netto miesięcznie (wedle załączonego do wniosku zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

rehabilitacji. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości 1.200 zł miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna...
okoliczności świadczących o tym, że jej sytuacja majątkowa lub rodzinna uległa zmianie w sposób uzasadniający zmianę postanowienia Sądu z dnia 11 września 2012 r...

VII SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Natomiast w odniesieniu do budynku dworu...
pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Skarga zarzucała brak dostatecznego...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

pielęgnacyjnego w wysokości 573 zł. Matka wnioskodawcy otrzymuje emeryturę w wysokości 730 zł. Wnioskodawca mieszka w mieszkaniu o pow. 40,70 m2. Dodał, że jest osobą...
rachunku bankowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...

IV SA/Wa 2100/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-28

jej utrzymania stanowi świadczenie emerytalne w wysokości 1.781,11 zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni nie ma zasobów pieniężnych ani wartościowych przedmiotów. Jedyny...
i liczne schorzenia wymaga opieki pielęgnacyjnej. Opieka ta oraz zakupy leków generują duże wydatki., Oceniając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić zatem...

IV SA/Wa 759/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-16

samotną, w podeszłym wieku, po ciężkim schorzeniu układu krążenia. Źródło jej utrzymania stanowi świadczenie emerytalne w wysokości 1.688,69 zł netto miesięcznie...
, że ze względu na stan zdrowia wymaga opieki pielęgnacyjnej. Opieka ta oraz zakupy leków generują duże wydatki., Skarżąca domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie...

VII SA/Wa 766/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

, topole białe). Zostały posadzone między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi dwudziestego wieku. O występowaniu alei parkowych może świadczyć, obecnie słabo już czytelny...
wypełniony jest wodą. Drzewostan parkowy jest zdewastowany w wyniku braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzonych po drugiej wojnie światowej niezbędnych wycinań drzew...

I SA/Wa 738/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

, że zabytkowy [...] jest niepielęgnowany i pilnie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. [...] nie były poddawane odpowiednio pracom konserwatorskim, restauracyjnym...
i pielęgnacyjnym mającymi na celu zabezpieczenie i zachowanie historycznego układu urbanistycznego oraz wartości historycznych tych obiektów. Ustalenia te nie były kwestionowane...
1   Następne >   2