Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1614/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-28

następnie na urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy (PPF) skarżąca podała, że utrzymuje się z emerytury w wysokości [...] zł, zaś jej mąż pobiera świadczenia...
(emerytura i dodatek pielęgnacyjny) w wysokości [...] zł. Łączny dochód małżonków wynosi zatem [...] zł (netto). Skarżąca oświadczyła, że posiada dom o pow. [...] m2, nieruchomość...

I SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

pojazdów mechanicznych, koszty utrzymania i leczenia dwóch osób oraz rehabilitacji syna, znajdować mają pokrycie w środkach czerpanych z otrzymywanego świadczenia...
, wymagający stałej rehabilitacji syn (ur. 19[...] r.), który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni oraz pomoc z PFRON. Uzasadniając wniosek skarżąca...

I SA/Wa 81/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

, że wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania jest świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem kombatanckim i pielęgnacyjnym w łącznej...
, że świadczenia lokalowe są wygórowane i stale rosną. Wskazał ponadto, że żywi się w barach mlecznych oraz że sam lub przy pomocy córki dokonuje zakupów związanych...

I SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

się ochroną zabytków i środowiska. Dodała, że jej syn otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni oraz pomoc z PFRON., W uzasadnieniu swojego wniosku...
pomocy, nie posiada odpisu zeznania podatkowego, gdyż go nie składała, nie posiada żadnych lokat bankowych, zasiłek pielęgnacyjny syna oraz renta socjalne wynoszą...

I SA/Wa 81/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

jest świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem kombatanckim i pielęgnacyjnym w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Poza mieszkaniem o powierzchni [...] m² nie posiada...
wolne środki pieniężne przeznacza na lekarstwa (około [...] zł miesięcznie). Skarżący zaznaczył, że świadczenia lokalowe są wygórowane i stale rosną. Wskazał ponadto...

I SA/Wa 1677/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

z żoną J.. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne skarżącego oraz jego żony wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie...

I SA/Wa 1772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

. Tymczasem nie można uznać, że skarżący do takich osób się zalicza. On i żona mają zapewnione potrzeby bytowe, regularnie są im wypłacane świadczenia emerytalne...
gospodarstwie domowym z żoną i dorosłą córką. Źródłem dochodu rodziny są miesięczna renta wnioskodawcy wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej kwocie [...] złotych...