Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

VI SA/Wa 561/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

. zmuszona była zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad córką. Z tego też tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama...
wynika, że H. K. z mężem B. L. oraz dwojgiem dzieci utrzymuje się z przysługującej córce K. renty oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940...

VI SA/Wa 2011/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama córka K. L. otrzymuje rentę w wysokości 640 złotych. B. L. z kolei do końca sierpnia 2016 roku otrzymywał...
oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940 złotych. Żaden z członków rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, nie dysponuje przy tym żadnymi...

VI SA/Wa 561/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

. zmuszona była zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad córką. Z tego też tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama...
wynika, że H. K. z mężem B. L. oraz dwojgiem dzieci utrzymuje się z przysługującej córce K. renty oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940...

IV SA/Wa 230/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-10

. Źródłem utrzymania rodziny wnioskodawcy jest świadczenie emerytalne skarżącego oraz zasiłek pielęgnacyjny jego żony w łącznej wysokości 1841,41 zł netto miesięcznie...
on bowiem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego., Należy mieć na uwadze, iż jedynym dochodami skarżącego oraz jego małżonki jest świadczenie...

IV SA/Wa 2101/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

o nr [...] i [...]. Ponadto podniesiono, że żadna ze stron postępowania nie dostarczyła dowodów świadczących o wykonaniu lub świadczących o niewykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i wyrębów...
Państwa bez względu na ich obszar, jeżeli znajdują się nadal we władaniu Państwa. Wyrazem władania nieruchomością było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wyrębów...

IV SA/Wa 1551/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

nieważnościowego potwierdziła wykonanie wymienionych w decyzji z [...] września 1958 r. zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach - czyszczeń późnych w 1956 r., o czym zaświadcza...
zapis w planie urządzania lasu za okres 1949/50 - 1958/59. Zatem zabiegi pielęgnacyjne zostały dokonane przed dniem 5 kwietnia 1958 r, tj. przed wejściem w życie ustawy...

IV SA/Wa 2119/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-29

z kopii przekazu pocztowego świadczenia)., Rozpoznając wniosek zważono co następuje:, Przede wszystkim zaznaczyć należy, że prawo pomocy, zarówno w zakresie całkowitym...
(stałe, comiesięczne świadczenie z ZUS) jak i jego wysokość. Co prawda, skarżący wskazuje, że świadczenie to w całości przeznacza na podstawowe potrzeby. Jednakże...

IV SA/Wa 1023/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-19

1958 r. zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach - czyszczeń późnych w 1956 r., o czym zaświadcza zapis w planie urządzania lasu za okres 1949/50 - 1958/59. Zabiegi...
pielęgnacyjne zostały dokonane przed dniem 5 kwietnia 1958 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. Nadto odnaleziono dowody potwierdzające wykonanie...

I SA/Wa 1165/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

1958 r., jak również około dnia [...] maja 1962 r. przeprowadzane były na pewno zabiegi ochrony lasu, zabiegi pielęgnacyjne oraz inne zabiegi rutynowe, narusza...
dokonane w planie urządzenia lasu za okres od 1953 r. do 1962 r). Adnotacje umieszczone we wniosku 'Odnowienia i pielęgnowania lasu na rok 1956' świadczą o przygotowaniu...

IV SA/Wa 2764/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

pielęgnacyjnym w młodym drzewostanie. W wyniku tych prac w 2006 r. pozyskał ok. 28 m³ drewna, a w 2008 r. ok. 14 m³., Akt notarialny kupna sprzedaży tej działki wskazuje...
N. z [...].09.2010 r. potwierdzające, że grunt ten nie ma przeznaczenia nieleśnego. Wyjaśnił także, iż obszar wyłączony stanowi las ochronny, o czym świadczy fakt...
1   Następne >   3