Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 1312/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

jest studentką studiów stacjonarnych Uniwersytetu [...] oraz decyzję GOPS w S. z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie wysokości przysługującego jego żonie świadczenia...
pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką., Po rozpatrzeniu wniosku KRRiT, decyzją [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., umarzyła postępowanie administracyjne z wniosku...

V SA/Wa 1371/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

. Wyjaśniła, że jej cały dochód to świadczenie emerytalne w kwocie 1090 zł, przy czym po uiszczeniu opłat za mieszkanie i inne media oraz wykupieniu leków na życie pozostaje...
o stopniu niepełnosprawności. Do wniosku załączono: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego oraz oświadczenie o spełnianiu...

V SA/Wa 88/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

zasiłku pielęgnacyjnego wydawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ zwyczajnie o nim nie wiedział., Od osób starszych lub z niepełnosprawnościami nie można oczekiwać...
o zajęciu świadczeń z jego zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej na łączną kwotę 1 662,06 zł. Po otrzymaniu tego 'listu' kontaktował...