Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Go 362/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-23

), konwersji zasiłków stałych w świadczenia pielęgnacyjne (zob. wyroki z: 8 marca 2005 r., P 15/04, OTK ZU nr 3/A/2005, poz. 21; 30 października 2007 r., P 28/06, OTK ZU...

II SA/Bk 740/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-11

pielęgnacyjnego., Wykazane wydatki skarżącej wynoszą za [...] 2011 r. łącznie 2.998,88 zł,, w szczególności: telefon - 175,02 zł; lekarstwa - 126,54 zł; kserokopie - 86,14 zł...
wygospodarować środki w łącznej kwocie, co najmniej 1.000 zł świadczą o tym wydatki okazjonalne, poniesione w [...] br. tj. usługa prawna - 600 zł; trzykrotna podróż...

II SO/Bk 15/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-06

zł oraz 1.475,34 zł uzyskiwane przez E. W. z tytułu przyznanej emerytury i dodatku pielęgnacyjnego. Wykazane wydatki skarżącej wynoszą za [...] 2011 r. łącznie 2.998,88...
wygospodarować środki w łącznej kwocie, co najmniej 1.000 zł świadczą o tym wydatki okazjonalne, poniesione w [...] br. tj. usługa prawna - 600 zł; trzykrotna podróż...