Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

, a źródłem utrzymania w tym gospodarstwie jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wysokości 520 zł netto., Ponadto...
domowe, a na dochód w tym gospodarstwie składa się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie, przyznane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku...

II SA/Wa 1963/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

1.269,19 zł., Skarżący we wniosku podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a obecnie jego jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki sprawowanej nad matką, w wysokości 520 zł miesięcznie. Jednocześnie jest zobowiązany do łożenia na syna w kwocie 500 zł miesięcznie...

II SA/Wa 1964/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

sam prowadzi gospodarstwo domowe. Dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie, przyznane z tytułu rezygnacji, z zatrudnienia w związku...
z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Przed uzyskaniem tego świadczenia skarżący był osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Skarżący jest zobowiązany...

II SA/Wa 778/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

i niepełnosprawnym dzieckiem żony (ur. w 2004 r.). Podał, że na dochód rodziny składa się jego emerytura w wysokości [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne żony wraz zasiłkiem...
. dla jego syna i zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia emerytalnego skarżącego. Nadesłane dokumenty potwierdzają sytuację materialną i rodzinną opisaną we wniosku...

II SA/Wa 736/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

, wierzytelności oraz przedmiotów wartościowych., Oświadczyli, że na dochód rodziny składa się świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymuje A. W. z tytułu opieki nad niepełnosprawnym...
synem, w wysokości 1.477 zł oraz renta socjalna wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym, którą otrzymuje O. S., w wysokości 724 zł oraz 153 zł. Natomiast D. W. nie uzyskuje...

II SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

[...]zł, świadczenie pielęgnacyjne żony wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym na dziecko w łącznej wysokości [...] zł oraz alimenty na dziecko w wysokości [...] zł. Oświadczył...
Orzekania o niepełnosprawności w B. z dnia [...] grudnia 2010 r. dla jego syna i zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia emerytalnego skarżącego. Nadesłane dokumenty...

III OSK 3394/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo...
wykładnię, polegającą na uznaniu, że w stanie prawnym określonym cytowanymi przepisami na dzień wydania zaskarżonej decyzji, organ był zobowiązany do wyrównania świadczenia...

II SA/Wa 2265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Sądu...
ekwiwalentu za urlop. Sposób wyliczenia ekwiwalentu został wprost wskazany w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że świadczeniem ekwiwalentnym...

III SA/Kr 815/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-28

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału...
pierwszej instancji. Wniósł o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz przyznanie wypłaty wyrównania tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami...

III SA/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego...
mu wówczas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12