Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

oraz dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł. Aktualnie ze świadczenia dokonywane są potrącenia alimentacyjne (700 zł) oraz potrącenie w związku z zajęciem...
2015 r., pismo z dnia 7 maja 2015 r. Komornika sądowego o zajęciu świadczenia rentowego (w kwocie 894,48 zł, pismo z 22 października 2015 r. z Zakładu Emerytalno...

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

wnioskodawca otrzymuje rentę w wysokości 3577,93 zł brutto oraz dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł. Aktualnie ze świadczenia dokonywane są potrącenia alimentacyjne...
[...] maja 2015 r. Komornika sądowego o zajęciu świadczenia rentowego (w kwocie 894,48 zł, pismo z [...] października 2015 r. z Zakładu Emerytalno-Rentowego...

II SA/Go 57/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

kolejności przez pozostałe, powyżej wskazane świadczenia pieniężne. Równoważnik pieniężny jest formą realizacji prawa do lokalu mieszkalnego, jednakże jest uprawnieniem pochodnym...
, to należy przyjąć, że strażak traci uprawnienia do przedmiotowego świadczenia, kiedy na skutek zmiany (ujawnienia) okoliczności faktycznych okaże się, że posiada on tytuł...

II SA/Wr 449/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

, a w stosunku do drzew znajdujących się na terenie Spółdzielni, zadeklarowano ograniczenie ich koron poprzez przycinki pielęgnacyjne, tak by zapewnić nie pogorszony dostępu do okien...
świadczy złożenie przez skarżącą wniosku wszczynającego postępowania w celu wydania uzgodnienia rozwiązań zamiennych przez D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży...

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

w/w rozporządzenia określono, jakie prace pielęgnacyjne należy przeprowadzić w pasach terenu równoległych do linii, które prawidłowo zostały wskazane w treści obowiązku nałożonego...
, iż na przełomie ostatnich czterech lat odnotowano łącznie 78 pożarów na tych terenach, które stanowią faktyczny materiał dowodowy świadczący o skali zagrożenia. Organ pierwszej...