Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

niejawnym sprawy ze skargi K.G. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku...
świadczenia pielęgnacyjnego., W skardze zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wr 683/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę; oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. W dniu 12 marca 2012 r. B. S.-W. (dalej: skarżąca) wystąpiła...
z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem Z. W.., Decyzją z dnia...

II SAB/Ol 62/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-08-24

niejawnym sprawy ze skargi J. M. na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę J. M...
. wniosła do tut. Sądu skargę na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podnosząc iż bezpodstawnie odmawia on wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-10

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie...
zachodzi w sprawie niniejszej, w której skarga W. K. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia...

II SA/Lu 453/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

ze skargi T. P. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej odrzucenie z powodu niewyczerpania toku postępowania...

II SA/Lu 411/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-21

ze skargi D. S. na pismo Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., znak sprawy [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego' - skarżący D. S...

II SA/Ke 106/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-02-27

do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz A.T., w związku z opieką nad T.T., Skargę do Wojewódzkiego Sądu...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.T. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia...

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.. G. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
w B.z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

I SA/Wa 1111/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

o pomocy społecznej. Wyjaśnił, że na dziecko skarżącej - J. P. pobierane było świadczenie pielęgnacyjne przez babcię - A. S. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania decyzją...
z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] uchylono od dnia [...] stycznia 2012 r. decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne na J. P., a następnie MOPS w G. przesłał...

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej odrzucenie z uwagi na niewyczerpanie przez skarżącą środków...
1   Następne >   3