Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SAB/Wr 9/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-11

, na terenach o korzystnej konfiguracji: iglaste na powierzchni 0,56 ha, oraz liściaste 0,14 ha, 2.premia pielęgnacyjna z zastosowaniem repelentów na terenach...
k.p.a. Wprawdzie organ zatytułował go 'wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku', jednakże nie świadczy o tym treść tego wezwania tj. podstawa prawna na jakiej...