Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Gd 468/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-13

2004 r. i zastąpiona ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228/03, poz. 2255). Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne stanowią świadczenia...
stanowi rentę po mężu z uwagi na wiek podatniczki - dokumenty szwedzkich władz ubezpieczeniowych o dochodach. Powyższe świadczenia rentowe otrzymywane ze Szwecji Pani A. S...

SA/Sz 2060/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

podjął czynności w celu ustalenia, czy rentobiorcy znajdowali się w niedostatku. Z poczynionych ustaleń wynika, że uprawnieni do rent otrzymywali w 2000 r. świadczenia...
, złożonych przez małżonków B.C.B. oraz przez małżonków D.E.D. stwierdził, że nie korzystali oni z odliczeń w zakresie wydatków poniesionych na odpłatne świadczenia...

I SA/Gd 1269/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-01

[...]- zł., Urząd Skarbowy zakwestionował odliczenie od dochodu ustanowionej przez H.G. darowizny w wysokości [...],- zł na rzecz ojca A.G. uznając, że świadczenie...
k.c. darowizna jest umową polegającą na zobowiązaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dokonywane...

I SA/Gd 2277/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-03-16

podatku obliczonego od połowy dochodów B. Z. wyniósł 6.531,20 zł. Po odliczeniu od podatku kwoty 11,40 zł stanowiącej 19% wydatków na odpłatne świadczenia zdrowotne...
roku o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych w stanie prawnym obowiązującym od l września 1997r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku w wieku do 16 lat w przypadku...

I SA/Gd 1024/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-27

), odnosząc się jedynie do odszkodowań z tytułu poniesionych strat ( damnum emergens ). Tym samym Urząd Skarbowy wskazał, iż otrzymane przez podatnika świadczenie pieniężne...
było świadczeniem związanym bezpośrednio z odpłatnym przeniesieniem udziałów w spółce i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z kapitałów pieniężnych...

II FSK 499/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

wyższych. Podkreślono, że spełnienie świadczenia w wykonaniu obowiązku ustawowego wyklucza możliwość kwalifikowania przedmiotowych alimentów jako świadczeń dobrowolnych...
o trafności przyjętej interpretacji świadczy systematyka powołanego przepisu oraz rodzaj, charakter świadczenia i szczególny podmiot uprawniony - dziecko...

II FSK 501/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny obejmujący między innymi wydatki na kształcenie dzieci w szkołach wyższych., Podkreślono, że spełnienie świadczenia w wykonaniu...
świadczy systematyka powołanego przepisu oraz rodzaj, charakter świadczenia i szczególny podmiot uprawniony - dziecko, a co się z tym wiąże przewidziany ustawą obowiązek...

II FSK 500/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

, obowiązek alimentacyjny obejmujący między innymi wydatki na kształcenie dzieci w szkołach wyższych., Podkreślono, że spełnienie świadczenia w wykonaniu obowiązku...
systematyka powołanego przepisu oraz rodzaj, charakter świadczenia i szczególny podmiot uprawniony - dziecko, a co się z tym wiąże przewidziany ustawą obowiązek łożenia...

I SA/Łd 76/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-06

do świadczeń rentowych. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradca podatkowym., Z kolei...
otrzymuje emeryturę w wysokości 1184,61 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 153,19 zł, M.Z. zaś emeryturę w wysokości 844,98 zł. Jedynym wykazanym majątkiem...

I SA/Gd 898/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-07-15

. jest ojcem małoletniego syna, na utrzymanie którego ponosił dobrowolne świadczenia. Podatnik, będąc kawalerem, nie zamieszkiwał wspólnie ze swoim dzieckiem. Dziecko na stałe...
dzieci albo bez względu na wiek, dzieci, na które zgodnie z odrębnymi przepisami osoby te pobierały zasiłek pielęgnacyjny, podatek może być ustalony, na wniosek wyrażony...
1   Następne >   2