Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

V SA/Wa 3235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-02

: świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł - pobierane przez żonę skarżącego z tytułu opieki na niepełnosprawnym dzieckiem...
na wysokość świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych przez żonę skarżącego, np. ostatnich decyzji o przyznaniu tych świadczeń lub wydruków z rachunku bankowego obejmujących przelewy...

V SA/Wa 3235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

uniemożliwia jej samodzielną egzystencję., Jako miesięczne dochody rodziny Skarżący wymienił świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.000 zł z tytułu opieki...

V SA/Wa 3235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

dochody rodziny Skarżący wymienił świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...]zł z tytułu opieki na niepełnosprawnym dzieckiem oraz wynagrodzenie z tytułu działalności...

V SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-31

się niepełnosprawną córką, na którą pobiera świadczenie pielęgnacyjne., W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu...

VIII SA/Wa 609/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

gospodarczej, renty córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie...
pielęgnacyjne - [...] zł)., Załączone do akt zeznanie podatkowe za 2015 r. wskazuje, że ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej żona skarżącego uzyskała przychód...

VIII SA/Wa 612/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie pielęgnacyjne - [...] zł)., Załączone do akt zeznanie podatkowe za 2015 r. wskazuje, że ze stosunku pracy...
żony skarżącego, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, renty córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy...

VIII SA/Wa 610/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie pielęgnacyjne - [...] zł)., Załączone do akt zeznanie podatkowe za 2015 r. wskazuje, że ze stosunku pracy...
żony skarżącego, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, renty córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy...

VIII SA/Wa 611/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie pielęgnacyjne - [...] zł)., Załączone do akt zeznanie podatkowe za 2015 r. wskazuje, że ze stosunku pracy...
żony skarżącego, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, renty córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy...

VIII SA/Wa 614/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-04

córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie pielęgnacyjne...
do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych (por. postanowienie NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I FZ...

VIII SA/Wa 613/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-04

, renty córki skarżącego, gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów rolnych oraz ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie...
pielęgnacyjne - [...] zł)., Załączone do akt zeznanie podatkowe za 2015 r. wskazuje, że ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej żona skarżącego uzyskała przychód...
1   Następne >   3