Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Gd 793/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-17

one usunięcia uchybień w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia pielęgnacyjne czy rehabilitacyjne lub gdzie prowadzona jest działalność lecznicza...
w księdze rejestrowej pod numerem [...] oraz jest związany umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług uzdrowiskowych, jest jako podmiot leczniczy...

III SA/Gd 794/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-17

, w których są udzielane świadczenia pielęgnacyjne czy rehabilitacyjne lub gdzie prowadzona jest działalność lecznicza. Ponadto, organy obu instancji nie wyjaśniły dlaczego...
Zdrowia na świadczenie usług uzdrowiskowych, jest jako podmiot leczniczy odpowiedzialny za stan sanitarno-higieniczny obiektu. Natomiast [...] Sp. z o.o. w G., z którą...

III SA/Kr 1019/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-10

. Do wykonywanych obowiązków na tym oddziale należy: zapewnienie kompleksowych świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych i diagnostycznych pacjenta, przygotowywanie...
świadczonej przez Z. S. pracy celem ustalenia związku skutkowo-przycznowego. Podsumowując powyższe ustalenia, Instytut stwierdził, że czynności zawodowe wykonywane...

IV SA/Gl 796/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-04

produktów biobójczych i nie świadczy o działaniu pielęgnacyjnym. Projekt etykiety ma wyraźny zapis dotyczący działania ochronnego przeciw komarom, kleszczom, meszkom i innym...
w postaci olejków: [...]. Na jego opakowaniu umieszczono etykietę wskazującą zawartość naturalnych składników o działaniu ochronnym i pielęgnacyjnym, opatrzoną opisem...

IV SA/Po 925/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-14

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Brak zapewnionego pomieszczenia brudownika odrębnego dla każdego z zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i jego niewłaściwe wyposażenie...
świadczeń zdrowotnych, realizowanie procedur medycznych, pielęgnacyjnych i higienicznych. Stacja Dializ to miejsce wykonywania inwazyjnych procedur medycznych, dlatego...

II SA/Ol 210/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-19

z żoną (65 l.) i synem (28 l.). Suma ich miesięcznych dochodów brutto, na które składają się świadczenia emerytalne i dodatek pielęgnacyjny, wynosi 2354,64 zł. Majątek...
) pokwitowań ostatnich wypłat emerytur (jeśli świadczenia te nie są przelewane na konto bankowe) i (3) oświadczenia wyjaśniającego, (a) czy mieszkanie znajduje...

II SA/Łd 1797/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-26

na wirusowe zapalenie wątroby zaś w latach 1973-1988 zatrudniona była w Zarządzie Wojewódzkim A Punkt Opieki w P. na stanowisku siostry pogotowia A., Siostra A świadczy...
czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i gospodarcze osobom niepełnosprawnym, obłożnie i ciężko chorym. Do zakresu pracy siostry pogotowia A należy m.in. wykonywanie zabiegów...

II OZ 1329/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Niniejsza sprawa nie dotyczy oczywiście choroby zawodowej ani świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczna...

III SA/Łd 1132/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

pielęgnacyjnym w kwocie 153 zł oraz świadczenie rentowe wypłacane na rzecz jej syna w kwocie 643,90 wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w kwocie 153 zł. Skarżąca jest właścicielką...
domowego składają się: świadczenia emerytalne skarżącej w kwocie 1.336,69 zł wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w kwocie 153 zł oraz świadczenie rentowe wypłacane na rzecz...

VII SA/Wa 1464/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-05

nie może być uznane za zatrudnienie o jakim mowa w art. 2 kodeksu pracy, ze względu na przymus pracy a nie dobrowolność jej świadczenia, a także brak wypłaty wynagrodzenia...
ale również odprowadzanie w okresie zatrudnienia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Skarżąca posiada obecnie świadczenie rentowe - rentę inwalidy wojennego...
1   Następne >   +2   4