Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 1540/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł. Dochody [...] rodziny wynoszą łącznie [...] zł., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
niepełnosprawnego powyższej [...] roku życia, dodatku w tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności. A.W...

II SA/Gd 795/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-12

w Zblewie o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 420 zł oraz świadczeń rodzinnych: dwóch zasiłków rodzinnych...
., na podstawie analizy którego ustalono, iż we wrześniu na rachunek wpłynęły świadczenia rodzinne w kwocie 1.071 zł, w październiku: honorarium autorskie 365,04 zł oraz rodzinne 871...

IV SA/Wa 782/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-10

za prace w dwóch szkołach w łącznej wysokości 3.053,64 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne otrzymywane przez żonę skarżącego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem w wysokości...
uzyskiwanego przez skarżącego wynosi 3053,64 zł netto miesięcznie. Żona skarżącego nie pracuje, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

II SA/Po 821/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-12-15

niejawnym sprawy ze skargi M. C. na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę /-/ P. Daniel...

IV SA/Wa 1171/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

z 25-letnim niepełnosprawnym synem, który wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała: świadczenie emerytalne w wysokości...
950 zł. netto miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna ('zasiłek socjalny i opiekuńczy') w kwocie 580 zł. miesięcznie. Skarżąca podała także, że nie posiada...

IV SA/Wa 286/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

społecznej, o czym świadczy fakt, że otrzymywała zasiłek celowy na żywność. Środki uzyskane ze sprzedaży w latach 2003-2004 r. gospodarstwa rolnego zostały zaś przez nią...
otrzymuje zaś zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawnego syna w wysokości 153 zł. Na te okoliczności skarżąca przedstawiła: kopię orzeczenia o niepełnosprawności K. K...