Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SAB/Wa 412/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1553 zł otrzymywane przez skarżącego oraz renta socjalna przysługująca synowi skarżącego w wysokości...
prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z pełnoletnim synem (upośledzonym umysłowo w znacznym stopniu). Rodzina utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej...

IV SAB/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

jakichkolwiek kosztów postępowania., Oceniając sytuację materialną skarżącego wzięto pod uwagę, że jedyne źródło utrzymania stanowi świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem...
domowe wspólnie z pełnoletnim synem (niepełnosprawnym umysłowo). Rodzina utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej w łącznej kwocie 2.153 zł. Skarżący...

IV SAB/Wa 338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

utrzymania stanowi świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1453 zł otrzymywane przez skarżącego oraz renta socjalna przysługująca synowi...
pielęgnacyjnego i renty socjalnej w łącznej kwocie 2.153 zł. Skarżący posiada dom o powierzchni 56 m2 na działce o powierzchni 730 m2. Skarżący oświadczył ponadto, że nie posiada...

IV SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

. Wnioskodawczyni posiada konto bankowe, na które przekazywane jest świadczenie emerytalne. Wśród wydatków na bieżące utrzymanie skarżąca wymieniła: koszty konsumpcji, leczenia...
, opłatę za telefon, media, energię elektryczną, opłatę za opał, remont i konserwacje domu oraz podatek rolny. Skarżąca oświadczyła ponadto, iż otrzymywane świadczenie...

IV SA/Wa 2087/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-30

fizyczny, D. R. w miesięcznej wysokości 2.200,00 zł. Nadto niepełnosprawna córka wnioskodawców otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w miesięcznej wysokości 153,00 zł., Państwo...
osobę. Przy czym otrzymywany przez A. R. zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł miesięcznie z założenia służy częściowemu zaspokojeniu potrzeb związanych z pomocą...

IV SA/Wa 1883/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

ze sprawą kosztów sądowych. Pozwala na to zarówno charakter dochodów (stałe, comiesięczne świadczenia z ZUS) jak i ich wysokość. Należy bowiem podkreślić, że z uwagi...
na uwadze, że najniższe krajowe świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 728,18 zł brutto (Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011...

IV SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

do wniosku przekazem pocztowym - potwierdzeniem odbioru świadczenia. Według oświadczenia strony, w skład jej majątku wchodzi działka (0,0757 ha) zabudowana domem...
, która otrzymywane świadczenie emerytalne przeznacza na leczenie, opłaty i wyżywienie. Potrzebę ustanowienia pełnomocnika procesowego z urzędu uzasadniła brakiem wykształcenia...

IV SA/Wa 826/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-12

wniosku). Jedynym źródłem jej dochodu jest świadczenie emerytalne w wysokości 722 zł (rubryka nr 10 formularza wniosku). W uzasadnieniu wniosku R. C. wskazała, że choruje...
z którą w marcu bieżącego roku wysokość jej emerytury do wypłaty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wyniosła 722,80 zł., W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

IV SA/Wa 3054/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

nieruchomość rolną o pow. 3.3163 ha, lecz nie prowadzą działalności rolniczej z powodu wieku i chorób. Skarżący otrzymuje emeryturę z dodatkiem pielęgnacyjnym...
kosztów związanych z postępowaniem sądowym., Sytuacja dochodowa skarżących jest trudna. Skarżący utrzymują się bowiem ze świadczeń emerytalnych w łącznej wysokości...