Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej - jeśli tak, należało nadesłać kopie ostatnich decyzji przyznających pomoc;, e) wskazanie czy wnioskodawczyni otrzymuje pomoc...
nie pobierała i nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych ani dodatku pielęgnacyjnego), nie są natomiast wystarczające do oceny jej sytuacji majątkowej., Zaznaczyć...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

odpowiedzialnością w L.' prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne (Lp.1 rubryka 20 i 26), także Szpital L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L...
regulujących zasady ich wykonywania. Rodzajami działalności leczniczej, w myśl art. 8 u.d.l. są:, 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b...