Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SAB/Ol 46/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-06-12

'dodatku pielęgnacyjnego' w kwocie '[...]' oraz wskazała, że wraz z mężem są osobami bezrobotnymi, zaś dzieci uczą się., W związku z koniecznością uzupełnienia informacji...
jej rodziny dochodów o charakterze okresowym oraz korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub z innego rodzaju pomocy udzielanej...